Ta`lim tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari

  • Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kursi tinglovchilarini oliy ta'limning normativ-huquqiy asoslari haqidagi bilimlarini takomillashtirish, normativ hujjatlarni qo‘llashdagi muammolarni aniqlash, tahlil etish, shuningdek, ularda oliy ta'limning normativ-huquqiy asoslari to‘g‘risida ko‘nikma va malakalarini tarkib toptirish.

    Category : Masofaviy ta'lim

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up