Ta`lim muassasalarida darsni tahlil qilish metodikasi va texnikasi

  • O’qituvchining darsini bir necha marta kuzatish va tahlil qilish, uning pedagogik mahorati, ish tizimi, tinglovchilarni o’zlashtirishi, bilim darajasi kabi sohaviy va kasbiy layoqati yuzasidan xulosa chiqarish imkonini beradi.

    Category : Masofaviy ta'lim

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up