Azamat Obidov

1 Subscribers
32 Shares
22k Media views
93 Likes

Trending

Masofaviy t`alim (MT) tizimiga kirish 07:11

Masofaviy t`alim (MT) tizimiga kirish

Tizim Sizga o`z vaqtingizni to`g’ri taqsimlagan holda, masofaviy malaka oshirish va etuk mutaxassis bo`lib etishishingizda yaqin ko`makchi vazifasini o`taydi. Tizimning umumiy ko`rinishi bilan tanishib chiqing. Tizimdan foydalanish uchun eng avvalo, masofaviy malaka oshirishga a’zo bo`lishingiz kerak. Tizim bo`yicha boshqa ma’lumotlar bilan muloqot davomida tanishib borasiz.

Ta`lim muassasalarida darsni tahlil qilish metodikasi va texnikasi 30:55

Ta`lim muassasalarida darsni tahlil qilish metodikasi va texnikasi

O’qituvchining darsini bir necha marta kuzatish va tahlil qilish, uning pedagogik mahorati, ish tizimi, tinglovchilarni o’zlashtirishi, bilim darajasi kabi sohaviy va kasbiy layoqati yuzasidan xulosa chiqarish imkonini beradi.

Videos (32) Play all

Тешаев Шухрат Жумаевичнинг 17:27

Тешаев Шухрат Жумаевичнинг "Янги авлод дарсликларини яратиш ва ул

Бухоро давлат тиббиёт институти таълим сифатини назорат қилиш бўлими бошлиғи Тешаев Ш

Кутлимуратов Умаржон Шакировичнинг 23:45

Кутлимуратов Умаржон Шакировичнинг "Ўқув машғулотлари жараёнида “

Урганч давлат университети, “Роман-герман филологияси” кафедраси ўқитувчиси Кутлимура

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11:04

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Педагогик таълим соҳасини

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш

Бошқарув самарадорлиги ва Форсайт компетенциялар 46:58

Бошқарув самарадорлиги ва Форсайт компетенциялар

Форсайт келажакнинг қандай ривожланишини олдиндан ўрганган ҳолда, тўғри стратегик қар

Собиров Мухторжон Махаммаджановичнинг 15:14

Собиров Мухторжон Махаммаджановичнинг "Олий таълим муассасаларида

Наманган муҳандислик- қурилиш институти, “Хаётий фаолият хавфсизлиги” кафедраси мудир

Худаяров Бахтияр Алимовичнинг 29:03

Худаяров Бахтияр Алимовичнинг "SCOPUS, Web of Science учун мақола

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, “Олий м


arrow_drop_up